Posts tagged "Deleuze"
Az ellenállás banalitása. Valóság és fikció a Saul fiában

Az ellenállás banalitása. Valóság és fikció a Saul fiában

Tanulmányomban a fikció működésmódját vizsgálom Nemes Jeles László Saul fia című filmjében. Szemben a köznapi értelemben vett definícióval a fikciót, Wolfgang Iser elmélete alapján műveletként, nyelvhasználati módként határozom meg. Hipotézisem szerint a dokumentarista, objektív hitelességen és a realista megmutatás szándékán túl a Saul fia a holokauszt igazságát a fikció művelete révén mint látásmódot, víziót képes ...
A film mint teremtett fejlődés. Mozgásfolyamatok, a mozgó és a mozgató a film szerkezetében

A film mint teremtett fejlődés. Mozgásfolyamatok,
a mozgó és a mozgató a film szerkezetében

Az arányt nemcsak a számokban és a mértékben kell felismerni, hanem a hangokban, súlyban, időben és elhelyezkedésben is, illetve bármely hatóerőben. Leonardo da Vinci Dolgozatom célja, hogy a narratív filmi mozgásfolyamatok lehetséges feltételeit körüljárjam, és megvizsgáljam milyen mozgatók, hatóerők jöhetnek létre egy film narratív szerkezetén belül. A narratív film felépülhet folyamatokból, előre eltervezett útvonalból: a ...
Kozmikus nézőpontból

Kozmikus nézőpontból

A film kalandja elválaszthatatlan az írott szövegtől, mintha csak kikényszerülnének a filmes alkotóból a szavak, filmes univerzumát olvashatóvá próbálja tenni, mintha ezzel létrát, kapaszkodót építene mindazoknak, akik hasonlóképpen közelinek és mégis titokzatosnak érzik a mozgóképek világát. Bódy Gábor olyan kivételes filmalkotó, aki következetesen leírta filmes gondolatait a legkülönfélébb műfaji lehetőségeket próbálva ki – esszé, tanulmány, ...
The Pregnant Moment: Kant's "Mother Wit" in Aesthetic Reflection, Psychoanalysis, and Cinema

The Pregnant Moment: Kant’s “Mother Wit” in Aesthetic Reflection, Psychoanalysis, and Cinema

In this paper, I will attempt to reveal certain conceptual similarities between Freudian and Lacanian psychoanalysis and Immanuel Kant’s concept of the transcendental, especially transcendental subjectivity, as manifest through aesthetic reflection. I will trace these intriguing connections between Kant’s transcendental critique and model of reason and Freud’s system of the unconscious with the imaginative assistance ...

A világ ”láthatósága”. Deleuze, Merleau-Ponty és a film

Film és filozófia Gilles Deleuze filmről szóló könyvei tíz évvel megjelenésük után is a filmelmélet legfontosabb írásai közé tartoznak. Deleuze az 1990-es évektől kezdve a legvitatottabb filozófusok egyikének számít, filmről szóló könyvei azonban napjainkban is különös jelentőséggel bírnak, hiszen a tudományos hozzáállást legalább három képelméleti aspektussal kapcsolatban gyökeresen megváltoztatták. Először is megállapítható, hogy a filmmel ...
Memento: a műfajfilm Szindbádja?

Memento: a műfajfilm Szindbádja?

  Az a baj, hogy én annyit értek az élethez, mint egy gyerek. Nem tudom a titkát annak, hogyan kell viselkedni, hogy, mit kell mondani, hogy kell boldogulni. Nekem tulajdonképpen egy kertben kellene élnem vagy egy kórházban és tervezni, csak tervezni…tervezni Mert amint cselekedetekre kerül a sor, rögtön elhibázom a dolgot, melléütök a szegnek. (Szindbád) ...