„Azok a történészek, akik a nemzet eredetére és történéseire összpontosítják figyelmüket, vagy azok a politológusok, akiket a nemzet »modern« totalitásai ejtenek rabul […], sohasem teszik fel a nemzet reprezentációjára mint időbeli folyamatra vonatkozó lényeges kérdést.” (Homi Bhabha) Amikor 2011-ben Kállai András Menetelő Barbik című videoinstallációja előtt álltam a Műcsarnok Menü Pont Galériájában, a képsorok nyomasztó ...