Aligha gondolna bárki a nyelvtudományra, mikor a test fogalmának jelentéseit, jelentésváltozásait elemző kutatás eredményeit szeretné számba venni. Tulajdonképpen egyáltalán nem meglepő ez a szakmai elvárás, hiszen a nyelvészet önképe is ezt a fajta elvárást erősíti – még a társadalmi kontextus fontosságát előfeltételező különböző, úgynevezett élő nyelvhasználatot vizsgáló irányzatokban is. A formális nyelvészet a nyelv „tényleges”, ...