Filmtörténeti keretek

Hogyan lehet a huszonegyedik század első évtizedeiből visszatekintve azokat az intézménytörténeti, technikatörténeti, esztétikai és befogadástörténeti, gyártási és terjesztési, műfaji és társadalomtörténeti alakulásokat elgondolni, amelyek a mozgókép, a mozi, a film, a videó és még sok más néven megnevezett kulturális képződmény státuszát, presztízsét, relatív folytonosságát és általános társadalmi beágyazottságát megteremtették?  Tovább »

A tematikus számot Török Ervin és Füzi Izabella szerkesztette.

Tartalom

N. Rodowick: Fejezetek A film virtuális életéből

Imre Anikó: Minőség és televízió

Rosalind Galt − Karl Schoonover: Bevezető: A nem-tiszta művészfilm

Kovács András Bálint: Műfajok a magyar filmtörténetben

Miriam Bratu Hansen: Az érzékletek tömeggyártása: a klasszikus film mint vernakuláris modernizmus

Füzi Izabella: Néző és közönség − Mozitörténeti vázlat

Kránicz Bence: A korai magyar filmkritika kutatásának problémái

 

Diákmunka

Mravik Patrik: Produktív represszió. A cenzúra mint a filmtörténet felszabadított tárgya

 

Recenzió

Sághy Miklós: Államszocializmus a televízióban, televízió az államszocializmusban. (Anikó Imre: TV Socialism. Duke University Press, Durham and London, 2016.)