Magyar filmes könyvek 2015-2017

Füzi Izabella és Török Ervin: Ajánló a Magyar filmes könyvek 2015-2017 című lapszámhoz

Murai András: Kéz a kézben – filmtörténet irodalomba ágyazva (Gelencsér Gábor: Forgatott könyvek. A magyar film és az irodalom kapcsolata 1945 és 1995 között)

Stőhr Lóránt: Egy közép-európai vegetáció leírása (Varga Balázs: Filmrendszerváltások. A magyar játékfilm intézményeinek átalakulása 1990-2010)

Szekfü András: „És mi a helyzet a valósággal? … Ebbe bele se menjünk!” [Fenyvesi Kristóf (szerk.): A befogadó kamera. Interjúk dokumentumfilmesekkel]

Tóth Zoltán János: Kelet-európai Thészeuszok (Kalmár György: Formations of Masculinity in Post-communist Hungarian Cinema: Labyrinthian Men)

Sághy Miklós: A privát szféra faggatása, avagy miről árulkodnak a családi filmek (Blos-Jáni Melinda: A családi filmezés genealógiája. Erdélyi amatőr médiagyakorlatok a fotózástól az új mozgóképfajtákig)

Pócsik Andrea: Egy könyv a láthatatlan képek leírhatatlan filmjeiről (Gelencsér Gábor: Váratlan perspektívák. Jeles András filmjei)

Tarnay László: Intermedialitás és jelentéskioltás mint idegentapasztalat (Pieldner Judit: Szöveg, kép, mozgókép kapcsolatai Bódy Gábor és Jeles András filmművészetében)

Strausz László: Kultúrakutatás, mint retrospektív módszertan (Pócsik Andrea: Átkelések. A romaképkészítés (an)archeológiája)

Gerencsér Péter: Észak-amerikai anzix? (Lichter Péter: A láthatatlan birodalom. Írások a kísérleti filmről)

Barkóczi Janka: Tétova képek (Strausz László: Hesitant Histories on the Romanian Screen)

Gelencsér Gábor: Művelt befogadás (Győrffy Iván: Az élet kísértése. Filmek könyve)

Varga Balázs: Filmek, tömegek, kultúrák. Két új oktatási segédanyagról [Füzi Izabella – Török Ervin: Elbeszélés a tömegkultúra korában; Virginás Andrea: A kortárs tömegfilm (tömegkultúra, műfajok, médiumok)]

Pieldner Judit: Poétika és politika között (Gelencsér Gábor: Magyar film 1.0)