Magyar vizuális tömegkultúra a századfordulón

A 2016. téli szám tanulmányainak nagy része (6 szöveg) a Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet doktori alprogram PhD-hallgatóit és más kutatókat tömörítő kutatócsoport és műhelymunka keretében született. A csoport célja a magyar vizuális tömegkultúra történeti perspektívában való vizsgálata, különös tekintettel a 19-20. századfordulóra. A tanulmányok a forrásfeltárás és –elemzés mellett olyan elméleti szempontokat körvonalaznak, melyek által a történeti korpusz a jelen kérdései felől vizsgálható. A közönség társadalmi szegmentációja, az új technikai médiumok integrációja a populáris szórakoztatási formákba, a látvány, a vizuális tapasztalás új kulturális-társadalmi hierarchiák szerinti értékelése olyan jelenségek, gyakorlatok, médiumok és műfajok történeti használatain keresztül kerülnek elemzésre, mint a kabaré, a korai mozi, a reklám, a turizmus, a felülnézet. A számot két olyan tanulmány vezeti be, melyek a vizsgált tömegkulturális jelenségek történeti előzményeiként szolgálnak: a múzeumi térről és a hozzá kapcsolódó körüljárás gyakorlatáról, valamint a napilapok csevegő tárcaműfajáról mint a mindennapiság mediatizálásáról szóló cikkek.  A szám utolsó tanulmányával pedig a többszörösen díjnyertes magyar film, a Saul fia előtt tisztelgünk.

A tematikus számot Füzi Izabella szerkesztette.

Előzmények, kontextusok

Csanádi-Bognár Szilvia: A tér terhe. Herder Plastikja és a múzeum rituális jellege

Tóth Benedek: A mindennapi élet mediatizációjának stratégiái a 19. század második felének bécsi és pesti napilapjaiban

 

Magyar vizuális tömegkultúra a századfordulón

Tokai Tamás: A „turistaszem”. Természet, látvány és megfigyelő viszonya a 19. század utolsó évtizedének turisztikai diskurzusában

Barts Lívia: Mutassa, hogyan mulat! – A modern reklám és a Törley pezsgő márkaépítése a századfordulón

Gáncsos Kármen: A felülnézet látványossága. Városkép(zet), demokratizálódás és a
megfigyelő alakja a századfordulón

Erdei Lilla: (Multi)médiumok erőviszonyai a századfordulón. Az Uránia Tudományos Színház ismeretterjesztő előadásai

Füzi Izabella: Babits és a korai (magyar) mozi

Gerencsér Péter: Elite Mozgó – mozdulatlan elit? A mozi kulturális integrációja a rábaközi kisvárosokban a tízes években

Diákmunka

Zsigmond Zsófia: A századelő magyar kabaréja – Szórakoztatás tömegkultúra és magaskultúra határán

 

Saul fia

Kiss Erika: A filmrendezés művészete a digitális korban (Saul fia)