E tematikus szám szövegei egyrészt azt vizsgálják, hogy a kortárs magyar és a nemzetközi dokumentumfilm, a magyar művészfilm és műfaji film milyen korábbi, akár a rendszerváltás időszakát megelőző kérdéseket, elbeszélői gyakorlatokat örökölt meg, elbeszélői gyakorlatai milyen társadalmi, intézményi, esztétikai feltételektől függtek, illetve függnek. A tanulmányok ennek az örökségnek az alakulástörténetéből kiindulva bocsátkoznak óvatos prognózisokba. A számban közölt szövegek második csoportja nemcsak filmekre koncentrál, hanem a kortárs reklámra és fotóra, az internetes művészetre is kiterjesztve a vizsgálatot, különböző jelelméleti, elbeszélés-elméleti, médium- és médiaelméleti megfontolásokat tárgyal, és szerkezeti vizsgálatokat végez el, amelyek segítségével a kortárs vizuális kultúra gyakorlatainak formai változatait és változásait írja le.

 

A számot szerkesztette Török Ervin.