Nincs széles körű forgalmazás filmfordítás nélkül, a szinkronizálás vagy feliratozás azonban teremtő beavatkozást kíván a film belső világába. Az eredetitől eltérő nyelven megszólaló vagy olvasható film egésze lingvisztikai és interpretatív fordulaton esik át, új sajátosságként hordozza a célközönség nyelvét és kultúráját. A lapszámban megjelenő írások a filmfordítás értelmezési lehetőségeit állítják előtérbe, váltakozó hangsúlyt adva nyelvi, filmművészeti és kulturális aspektusoknak. A nyelvészeti fordítástudomány és pragmatika paradigmájában született, filmfordítást célzó kutatások ismertetése a megközelítésekben, sőt már a jelenség elnevezésében – mozifordítás, filmfordítás, audiovizuális fordítás stb. – is tapasztalható sokszínűséget fedi fel. És miközben a szövegekben újrafogalmazódik a kérdés, hogy mi az az információ, amit a fordított film közöl, és az milyen relációban áll az eredeti filmben foglaltakkal, az ekvivalencia, a forrás- és célkultúra viszonya, a fordíthatóság és fordíthatatlanság meghatározása is megkerülhetetlennek látszik.

A célnyelvi változatot talán a filmcímek fordítása esetén éri a legtöbb kritika, ennek okait vizsgálja az angol nyelvű filmcímek magyar és szlovák fordítását relevanciaelméleti keretben elemző tanulmány. A multikulturalitás ábrázolását követi nyomon a szinkronizált vagy feliratos filmekben egy következő írás, és érzékelhetővé teszi a fordítás okozta elmozdulásokat, jelentésváltozásokat és -vesztéseket. Az önéletrajzi dokumentumfilm sajátos megvilágításba kerül fordított párbeszédei, kommentárjai elemzése kapcsán, hiszen forrásszöveg és célszöveg intraszubjektív dialógusként funkcionál a fordító sajátos helyzetéből adódóan. A filmfordítás interkulturális kommunikációban játszott szerepe részletes figyelmet kap a lapszámban, akárcsak a film kultúraközvetítő rétegei és a fordítás azokon hagyott lenyomata, valamint az a folyamat, ahogyan a filmfordítás műfaji kötöttségei által leszűkített időben és/vagy térben újjáépíti a film forrásnyelvi és -kulturális tartalmait. A cél tehát, hogy a filmben őrizze minden az eredeti intenciót, az eredeti szerkezetet, az eredeti jelentést. Csak fordítva.