AZ ÚJRAÉRTELMEZETT CSEHSZLOVÁK ÚJHULLÁM

 

Előbeszédek

Gerencsér Péter: Tyúkok a Škodán. Bevezetés a csehszlovák újhullámba

Zalán Vince: Másképpen beszélők. A csehszlovák újhullám előtörténetéhez

 

Szürrealizmus, szexualitás, ellenfilm

Alison Frank: A cseh szürrealizmus és a cseh újhullámos realizmus. A tárgyak jelentősége

Katarina Soukup: Szentségtörők lakomája. Evés és szubverzió Věra Chytilová Százszorszépek című filmjében

Jonathan Owen: Szlovák bohémek. Forradalom, ellenkultúra és az 1960-as évek vége Juraj Jakubisko filmjeiben


A totalitarizmustól a paternalizmusig

Gerencsér Péter: Emberarcú holokauszt? Az identifikáció apóriái Ján Kadár és Elmar Klos Üzlet a korzón (Obchod na korze) című filmjében

Gelencsér Gábor: Gondoskodom, tehát vagyok. A paternalizmus motívuma a cseh újhullám filmjeiben

Julia Zelman: A lelkiismeret és a szubjektív kamera. Karel Kachyňa: A fül (Ucho, 1970)

 

„Normalizált” őrültség

Petra Hanáková: „Filmek, melyeket szégyellünk”. A cseh őrült vígjáték az 1970-es és 1980-as években

 

A csehszlovák újhullám válogatott filmográfiája

A csehszlovák újhullám válogatott bibliográfiája

 

Recenzió
Milián Orsolya: Keletről Nyugatnak (is). Imre Anikó (ed.): A Companion to Eastern European Cinemas. 2012.