A romák láthatósága.
Kortárs képkészítési és képhasználati gyakorlatok

Raatzsch André – Klahn K. Marett: Hol vannak a jó kertészek?
A rom_nyik és „mások” (nem)láthatóságáról

Müllner András: A zárójel mint a gettó ironikus képe

Pócsik Andrea: Láthatóvá tenni.
A romaképelemzés elmélete és gyakorlata

Bak Árpád: A nemzet kettős ideje: kortárs művészeti intervenciók nemzeti emlékhelyeken

Gottfried Júlia: Vándorló metaforák. Nomadizmus és roma képzőművészeti reprezentáció a 20-21. században

Szász Anna Lujza: „Amikor minket összeszedtek, fényképeztek. … És én [ezt a képet] őtőle vettem el, ezelőtt tizenöt, tizenhat éve.” A roma holokauszt filmnyelvi elbeszélései

Kóczé Angéla: A rasszista tekintet és beszédmód által konstruált roma férfi és női testek a médiában

Munk Veronika: Hogy kerül a cigány a címoldalra? A magyarországi sztárgyár és a sztárgyárban a roma celebek

Albert Atkin: Rekonstrukció, elismerés, romák

Huub van Baar: Hazatérés boszorkányvadászat idején: az európai romák biztonságpolitikai kezelése és állampolgári jogaik visszakövetelése

Mike Sell: Avantgárd/roma.
A bohémség és a kultúrpolitika kritikai története

Ethel Brooks: A tábor és az avantgárd visszakövetelése

Regina Römhild – Bonaventure Soh Bejeng Ndikung: A posztMásik mint avantgárd

Diákmunka

Somody Kristóf: Észrevétlen rasszizmus – gondolatok egy roma polgármester sikertörténetének médiareprezentációi kapcsán

Fogl Márton: Úton-útfélen