2014
Tél [IX. évfolyam, 2. szám – Az újraértelmezett csehszlovák újhullám]
Szerkesztők: Gerencsér Péter és Füzi Izabella

 

Miközben az amerikai film mellett immár a távol-keleti vagy a dél-ázsiai filmkultúrákról is számos tanulmány hozzáférhető magyar nyelven, a közép-európai film teoretikus és/vagy filmtörténeti megközelítése többnyire kívül esik a hazai filmes stúdiumok látószögén. Ez annál is inkább sajnálatos, mivel a szomszédos országok és nemzetek filmkultúrái nemcsak földrajzilag esnek közelebb Magyarországhoz, hanem problémafelvetéseikben is hasonlóak. Az Apertúra ezen tematikus száma, mely az 1960-as évek egyik legjelentősebb közép-európai filmes mozgalmára, a csehszlovák újhullámra (Československá nová vlna) fókuszál, ezen az aránytalanságon igyekszik változtatni. Az újraértelmezett csehszlovák újhullám összeállításának aktualitását az adja, hogy a mozgalom nyitánya hozzávetőlegesen félévszázados évfordulóját ünnepli.

 

Tartalom

Előbeszédek

Gerencsér Péter: Tyúkok a Škodán. Bevezetés a csehszlovák újhullámba

Zalán Vince: Másképpen beszélők. A csehszlovák újhullám előtörténetéhez

 

Szürrealizmus, szexualitás, ellenfilm

Alison Frank: A cseh szürrealizmus és a cseh újhullámos realizmus. A tárgyak jelentősége

Katarina Soukup: Szentségtörők lakomája. Evés és szubverzió Věra Chytilová Százszorszépek című filmjében

Jonathan Owen: Szlovák bohémek. Forradalom, ellenkultúra és az 1960-as évek vége Juraj Jakubisko filmjeiben


A totalitarizmustól a paternalizmusig

Gerencsér Péter: Emberarcú holokauszt? Az identifikáció apóriái Ján Kadár és Elmar Klos Üzlet a korzón (Obchod na korze) című filmjében

Gelencsér Gábor: Gondoskodom, tehát vagyok. A paternalizmus motívuma a cseh újhullám filmjeiben

Julia Zelman: A lelkiismeret és a szubjektív kamera. Karel Kachyňa: A fül (Ucho, 1970)

 

„Normalizált” őrültség

Petra Hanáková: „Filmek, melyeket szégyellünk”. A cseh őrült vígjáték az 1970-es és 1980-as években

 

A csehszlovák újhullám válogatott filmográfiája

A csehszlovák újhullám válogatott bibliográfiája

 

Recenzió
Milián Orsolya: Keletről Nyugatnak (is). Imre Anikó (ed.): A Companion to Eastern European Cinemas. 2012.