2014
Nyár-ősz [IX. évfolyam, 4.szám – X. évfolyam 1. szám – A romák láthatósága.
Kortárs képkészítési és képhasználati gyakorlatok]
Szerkesztők: Pócsik Andrea és Füzi Izabella

 

A romák láthatóságáról szóló lapszámban számos történettel fog találkozni az olvasó, amelynek a szereplői maguk a szerzők vagy a figyelmükkel kitüntetett hősök. Kiváló teoretikusok, művészek vagy egyszerű, hétköznapi emberek megjelentek már különféle akadémiai, kulturális színtereken, itt azonban egy új elbeszélésmódban, egy olyan küzdelem terében tűnnek fel, amelyet (bell hooks feminista teoretikus után szabadon) az önmagunk „helyre-hozására” használt nyelv és gondolkodás formált. Fontos tudnunk, hogy a lapszám semmilyen értelemben nem törekedett a romák megismer(tet)ésére, sokkal inkább annak a viszonyrendszernek a megmutatására és elemzésére, amely annak módozatait a tudományos, művészeti és közéletben meghatározza, a legtöbb esetben eltorzítja, hatalmi eszközökkel korlátozza.

 

Tartalom

Raatzsch André – Klahn K. Marett: Hol vannak a jó kertészek?

A rom_nyik és „mások” (nem)láthatóságáról

Müllner András: A zárójel mint a gettó ironikus képe

Pócsik Andrea: Láthatóvá tenni. A romaképelemzés elmélete és gyakorlata

Bak Árpád: A nemzet kettős ideje: kortárs művészeti intervenciók nemzeti emlékhelyeken

Gottfried Júlia: Vándorló metaforák. Nomadizmus és roma képzőművészeti reprezentáció a 20-21. században

Szász Anna Lujza: „Amikor minket összeszedtek, fényképeztek. … És én [ezt a képet] őtőle vettem el, ezelőtt tizenöt, tizenhat éve.” A roma holokauszt filmnyelvi elbeszélései

Kóczé Angéla: A rasszista tekintet és beszédmód által konstruált roma férfi és női testek a médiában

Munk Veronika: Hogy kerül a cigány a címoldalra? A magyarországi sztárgyár és a sztárgyárban a roma celebek

Albert Atkin: Rekonstrukció, elismerés, romák

Huub van Baar: Hazatérés boszorkányvadászat idején: az európai romák biztonságpolitikai kezelése és állampolgári jogaik visszakövetelése

Mike Sell: Avantgárd/roma.
A bohémség és a kultúrpolitika kritikai története

Ethel Brooks: A tábor és az avantgárd visszakövetelése

Regina Römhild – Bonaventure Soh Bejeng Ndikung: A posztMásik mint avantgárd

 

Diákmunka

Somody Kristóf: Észrevétlen rasszizmus – gondolatok egy roma polgármester sikertörténetének médiareprezentációi kapcsán

Fogl Márton: Úton-útfélen