KÉPI ÉS NARRATÍV ÖNREFLEXIÓ

Vivian Sobchack: „Belevágni”: techné, phüszisz, poiészisz és a lassítás attrakciói

Benczik Vera: Átjárások: önreflexivitás és a megtört test ikonográfiája a Skyfallban

Bencsik Orsolya: A metalepszis a horror és a fantasy műfaji logikájának tükrében

Gáncsos Kármen: A nemlétezés téveszméje, avagy a posztmodern valóság, amely csak a hiányában van jelen. Charlie Kaufman Synecdoche, New York című filmjének elemzése

Erdei Lilla: Posztmodern Antikrisztus? Lars von Trier ideológiakritikája mint metaideológia

Zemankó Anikó: Narratív formajátékok. Disszonáns narratívák formai modellezése mint a történetvezetés stratégiai eszközeinek vizsgálati módszere

Bényei Tamás: Metamorfózis és önreflexió. „Belehullani a mitológiába”: metamorfózis és képiség

 

DIÁKMUNKA

Hlavacska András: Kísértethistóriák – A romantikus fantasztikum filmes továbbélése

Márkus Veronika: A Hollywoodi Reneszánsz és Amerika háborúi. A klasszikus narratíva és az ideológia lebontása

Balassa Zsófia: Emlékezés és elbeszélő(je). A narrátor funkciója Tennessee Williams Üvegfigurák című drámájában