2012
Nyár [VII. évfolyam, 4. szám – Az animációs film határátlépései]
Szerkesztő: Varga Zoltán

 

Az Apertúra 2012. nyári száma egy rendkívül alulreprezentált szakterületről közöl írásokat: az animációs film tanulmányozásába nyújt bepillantást. Magyar nyelven ezidáig meglehetősen kevés figyelmet kapott a nemzetközi filmtudományban is viszonylag friss területnek számító animációkutatás. Az írások által kínált megközelítések diverzitása az animáció módfelett sokarcú természetét is érzékelteti. Az animációs film egyik lényegi tulajdonságaként tételezhető, hogy kevéssé szorítható stabil határok közé; megjelenésmódjait szüntelen változékonyság jellemzi, avagy a határok módosítása, megkérdőjelezése és legkivált átlépése. Összeállításunk annak a heterogenitásnak a feltérképezését is célozza, amely a kezdetektől fogva megtalálható az animációs filmben, ugyanakkor a kortárs audiovizuális kultúrában még hangsúlyosabb, mint valaha, s ez nem utolsó sorban az animációs filmben tapasztalható szüntelen „határátlépésekre” vezethető vissza.

 

Tartalom

Az animációs film határátlépései

Erwin Feyersinger: Diegetikus rövidzárlatok: a metalepszis az animációs filmben

Pusztai Beáta: Képregény + film = rajzfilm? A japán rajzfilm a médiumközi adaptáció hálójában

Bencsik Orsolya: Megszólal a „megismerhetetlen”. Bábok és babák, mint a lélek szócsövei

Olga Blackledge: Erőszak, hajsza és a test konstrukciója az amerikai és szovjet animációs sorozatokban

Gerencsér Péter: A propagandától a metanyelvi önreflexióig. A cseh animációs film politikai hagyományáról

Patrícia Castello-Branco: Tiszta érzékek? Az absztrakt filmtől a digitális képekig

 

Diákmunka

Orosz Anna Ida: Történelem „belülnézetből”. Vázlat a történelmi animációs dokumentum-rövidfilm emlékezet-ábrázolásának vizsgálatához

Zsély Csilla: Rajzfilmfigurákkal Hitler ellen. Az USA animációs propagandája a II. világháború alatt

Dudás Barbara: Játék és film határok nélkül