2011
Tél [VI. évfolyam, 2. szám – A fantasztikus; Krimi/Noir]
Szerkesztők: Huszár Linda és Füzi Izabella

Az Apertúra téli száma két, tágabban értelmezett téma köré szerveződik. A fantázia, a fantasztikus több diszciplína homlokterében álló termékeny – de ellentmondásoktól sem mentes – fogalmak. Vajon a fantázia egyfajta, határokat megsértő, szubverzív működés, vagy a vágyteljesülés akadálytalan formája? Hogyan kapcsolódik történetileg a tudat, a bensőségesség kategóriáihoz? Egy befogadói magatartásmód, vagy inkább egy nyelvi-esztétikai minőség? Hogyan járultak hozzá a (technikai) médiumok a fantáziaképek artikulálásához? A tematikus szám jobbára a műfaji filmek és a narratívák összefüggésében vizsgálja a fenti kérdéseket. A krimi/noir blokk az (anti)detektívtörténetek műfaji változataival, keveredéseivel, az alműfajra jellemző sajátos narratív-dramaturgiai eljárásokkal foglalkozik.

A fantasztikus

Terry Castle: Fantazmagória: Kísértet-technológia és a modern ábrándozás metaforikája

Hódosy Annamária: Alien a Predator, avagy Emancipáció vs. Reprodukció sci-fi horror keretben

Molnár Péter: Két kortárs amerikai fantázia

Kalmár György: A szörnyűség legújabb helyei (A farkasember-motívum kortárs áthelyeződései és a horror morfológiája)

Gaborják Ádám: Horrorra akadva. Adaptáció, ismétlés, kísérteties Vida Gergely Horror klasszikusok című könyvében

Krimi/Noir

Marc Vernet: A filmi tranzakció

Huszár Linda: Kánon, műfajiság és egy Rejtő regény: A Néma Revolverek Városa

Diákmunka

Sinkovicz László: Boncasztal feketén fehéren, színesben (Gigor Attila: A nyomozó)

Horváth Ivetta Otília: Mosolyogj, vesz a kamera. Hajas Tibor: Öndivatbemutató