2011
Nyár [VI. évfolyam, 4. szám- Szerzői portrék Deleuze nyomán]
Szerkesztők: Füzi Izabella és Győri Zsolt

 

A 2011-es nyári szám többféle tematikából válogat. Gelencsér Gábor tanulmánya az Apertúrában megjelent korábbi írásait folytatva a magyar irodalmi adaptációk történetéhez fűz újabb fejezetet. Az angol reneszánsz színházi hagyományok jelen számban kétféle összevetéshez szolgáltatnak alapot: a testi emlékezetet előtérbe állító posztmodern angol dráma és a filmvígjáték szerep- és játékfelfogása számára. A tavaszi szám újmédia-felvetését gondolja tovább Stőhr Lóránt a DVD-formátum lehetőségeinek tekintetében; míg Sághy és Dragon vitája az adatbázis-logikának a narratív filmre való alkalmazhatóságáról újabb fordulatot vesz. A Szerzői portrék Deleuze nyomán című blokk a szerzői látásmódok gondolati beágyazottságát vizsgálja: a francia szerző azokat a kereteket nevezi képeknek, amelyekkel a filmkészítők – egyedi vizuális és akusztikus kifejezőeszközök segítségével – megismerik a világot. Az itt közölt tanulmányok Deleuze képtipológiájának új területekre történő alkalmazásával cizellálják a választott szerzői életműveket.

 

Tartalom

Gelencsér Gábor: Szolgasorsok. Egy irodalmi motívum filmtörténete

Kiss Attila Atilla: Az emlékezet lapjai. Retrológia, anatómia és memória a kora modern és posztmodern angol drámában

Oroszlán Anikó: „What’s in a Name?” English John vs. Johnny English

Stőhr Lóránt: Valóságmozi a digitális korban. A fikciós és a dokumentumfilm újraértelmezése a Nem vagyok a barátod DVD-szövegében

 

Vita

Sághy Miklós: A film jövője: adatbázis és/vagy (interaktív) narratíva? Válasz Dragon Zoltánnak A film a digitalizáció korában című írásában kifejtett felvetéseire

Dragon Zoltán: Újmozi, avagy adatbázis az egész világ. Válasz Sághy Miklós A film jövője: adatbázis és/vagy (interaktív) narratíva? című reflexiójára

 

Szerzői portrék Deleuze nyomán

Győri Zsolt bevezetője

Győri Zsolt: A rések és a repedések: jegyzetek John Huston életművéhez

Soós Tamás: „Minden, ami fénylik”: Terrence Malick (mozgó)képeiről

Berta Zsóka: A szövetté vált idő (Wong Kar-wai)

Böszörményi-Nagy Orsolya: Buster Keaton és a burleszk nagy formája

Szabó Ádám: A hasznavehetetlenség ábrázolása Nicolas Winding Refn filmjeiben

 

Recenziók

Gollowitzer Diána: Határeset (Király Hajnal: Könyv és film között. A hűségelven innen és túl)

Ureczky Eszter: Jönnek a britek? Fejezetek a brit film történetéből