2010
Tél [V. évfolyam, 2. szám – A vizuális kultúra elmélete és története; Film és vizuális kultúra]
Szerkesztő: Füzi Izabella

 

A vizuális kultúrával foglalkozó  diszciplína egyrészt egy olyan viszonylag új tudományterületnek számít, amely a vizuális reprezentációk kulturális beágyazódásának újszerű megközelítésmódjait hozta forgalomba, másrészt nyilván sok esetben inkább hangsúlyáttevődésekről van szó, amennyiben a klasszikusnak számító művészettörténet, ikonológia, valamint olyan újabb vizsgálódások, mint a filmelmélet, a médiumelméletek, a kritikai elméletek stb. elméleti belátásaiból (is) építkezik. Tematikus számunkban a diszciplináris egységet és határokat tudományelméleti és -politikai szempontból vizsgáló bevezető tanulmányt a vizuális kultúra meghatározó fogalmait történetileg és elméletileg kontextualizáló, valamint a film és a vizuális kultúra határterületeit vizsgáló tanulmányok követik.

 

Tartalom

A vizuális kultúra elmélete és története

Hornyik Sándor: A Kép Odüsszeiája. A „vizuális kultúra” tudományelmélete és politikája

Melinda Szalóky: The Pregnant Moment: Kant’s “Mother Wit” in Aesthetic Reflection, Psychoanalysis, and Cinema

Attila Kiss: The Visuality of the Other of the Subject in the Theaters of Anatomy

Éva Török: Roles of the Grotesque in Contemporary Visual Arts

 

Film és vizuális kultúra

Robrecht Vanderbeeken: Cinematic Immersion at the Turn of a Millenium: Postmediality, Cybertribes and Hypericonography

Tamás Kisantal: From Triumph to Downfall. Hitler, His Cult, and the Films

Juhász Tamás: „Eladó a menyasszony!”: Szexualitás, patriarchátus és politika Fábri Zoltán Körhintájában

Győri Zsolt: Memento: a műfajfilm Szindbádja?

Gollowitzer Dóra Diána: Kép és szubjektum. A CSI: Helyszínelők című televíziós sorozat a narratológia tükrében