2009
Tavasz [IV. évfolyam, 3. szám – A kiállítás terei; Realizmus]
Szerkesztő: Füzi Izabella

 

Jelen szám a kiállítás logikáját vizsgálja a lehető legtágabb értelemben, mint a nézőség által meghatározott vizuális-társadalmi mező domináns összefüggését. A tanulmányok mind történeti (a tizenkilencedik századi világkiállítások), mind kortárs példák (a film múzeumi környezetben történő vetítése) elemzésén keresztül mutatják be a nézői pozíció intézményesített megszerkesztettségét. A tanulmányok másik része a filmi realizmus elméleti-történeti alakzataival foglalkozik.

 

Tartalom

A kiállítás terei

Timothy Mitchell: Orientalizmus és a kiállítás rendje

Tóth Andrea Éva: És-effektus, avagy mozi a kiállítóterekben

Gyulai Zoltán: Egy antiutópia (heterotopikus) terei – George Orwell 1984 című regényéről

Békés Izabella: Kincs, ami nincs. Az Elgin márványok esete

 

Realizmus

Sághy Miklós: Makacs realizmus, avagy miféle fikció a (képi) valóság?

Gelencsér Gábor: Módosítások. Mészöly Miklós realizmuselmélete és a hetvenes évek avantgárd dokumentarizmusa

 

Filmelemzés

Marc Vernet: Az eszmény(i) (J. L. Mankiewicz: Egy levél három asszonynak, 1949)

Jim Hillier: Úszás és süllyedés: forma és jelentés egy avantgárd filmben (Su Friedrich: Sink or Swim, 1990)

 

Diákmunka

Kapás Zsolt Zsombor: A szereplői szubjektivitás kérdése Darren Aronofsky filmjeiben

Turi Dániel: Hollywood által homályosan? A tudat válságának megjelenítése Philip K. Dick prózájának adaptációiban