2009
Ősz [V. évfolyam, 1. szám – Balázs Béla; Lev Manovich: The Language of new media]
Szerkesztő: Füzi Izabella

 

Balázs Béla munkásságának filmtudományi relevanciáját nem lehet eléggé hangsúlyozni. Két alapműve, A látható ember (1924) és A film szelleme (1930) megjelenése után rövid időn belül nemzetközi ismertségre tett szert. Mint értelmezői hangsúlyozzák, Balázs művei azért nem vesztek el az egyébként nem kevés számú, a korban keletkezett filmesztétikai írások süllyesztőjében, mivel Balázsnak sikerült a film nyelvi, esztétikai aspektusát és a film társadalmi szerepét egyaránt hangsúlyozó elméletet felállítania. Ezek a rövid terjedelmű könyvek tulajdonképpen csírájukban tartalmazzák a 20. században kibontakozó filmelméleti és -esztétikai gondolkodás meghatározó témáit, fogalmait és irányait. Nem elhanyagolható hatásuk olyan jelentős filmelméletírókra, mint Siegfried Kracauer, Rudolph Arnheim (mindketten recenzeálják A film szellemét) vagy éppen Sz. M. Eisenstein. Talán Balázs műveinek termékeny ambivalenciái okozták azt, hogy a baloldaliak formalizmussal és esztétikai esszencializmussal vádolták, míg az esztétikai alapokat számon kérő kritikusai az „orosz ideológia” mechanikus szócsöveként azonosították.

 

Tartalom

Balázs Béla (1884-1949)

Erica Carter: Balázs Béla korai filmelmélete

Balázs Béla: A fantázia-útikalauz, avagy a lélek bedekkere vakációzók számára (1925) (részletek)

Vándorlás
Az úszóiskola
Még egyszer az úszóiskoláról
Itt élnek
A csend
Esztelen szépség

Balázs Béla: Hogyan született meg a filmművészet (1945)

Balázs Béla: Jubileumi levél egy akadémikushoz (1945)

Füzi Izabella: Arc, hang, tekintet: szemiotikai, esztétikai és politikai összefüggések Balázs Béla filmesztétikájában

Kőhalmi Péter: Balázs Béláról írni

 

Lev Manovich: The Language of New Media (részletek)

Lev Manovich: Mi a film?

A digitális mozgókép története

A film új nyelve

 

Diákmunka 

Csirmaz Arnold: Az Amélie csodálatos élete narratív szempontú elemzése

Tóth Ilona: A bábmester. Gondolatok Jan Švankmajerről