2009
Nyár [IV. évfolyam, 4. szám – Vizuális komikus műfajok; Kortárs magyar film]
Szerkesztők: Matuska Ágnes és Füzi Izabella

 

A vizuális komikum vagy olyan, ezzel összekapcsolódó esztétikai minőségek és műfajok, mint a geg, a travesztia, a szatíra, a burleszk, a groteszk egyrészt értelemszerűen általános esztétikai kérdésként érdekesek, másrészt, hogy hatásuk adott esetben miként és hogyan függ össze vizuális megjelenésükkel. Miként magyarázható a komikus, a humoros, a szatirikus minőségek felszabadító vagy éppenséggel sokkoló hatása, adott esetben szubverzív potenciálja? Ezek egyrészt hagyományos értelemben a klasszikus reprezentációk eltérítéséből táplálkoznak, másrészt az észlelés „önálló” formáiként működnek.

 

Tartalom

Vizuális komikus műfajok

Török Ervin: A filmes szatíra néhány kérdése (Esszé)

Lisa Trahair: Dialektika rövidre zárva: elbeszélés és burleszk Buster Keaton mozijában

Matuska Ágnes: Buster Keaton és a mutatvány ars poeticája

Séra László: A politikai karikatúrák humoros és retorikai elemei

 

Kortárs magyar film

Stőhr Lóránt: Testes attrakciók. Teatralitás a kortárs magyar filmben 

Gregus Zoltán: Az idegenség képei Jeles András filmjeiben

Selmeczi Nóra: Csodák és mesék. A zsidó hagyomány és identitás szerepe Groó Diana filmjeiben

Kőhalmi Péter: Egy a valóság, ezer a ruhája – film a kauzalitás felbomlása mögött. Igor és Ivan Buharov: Lassú tükör

 

Diákmunka

Kele Fodor Ákos: Az illúzió alaptanúsítványa

Harmat Eszter: Egy kisregény átköltése. Makk Károly Macskajáték című adaptációjáról