2008
Tél [III. évfolyam, 2. szám – Bódy Gábor és Jeles András – Összehasonlító elemzések]
Szerkesztő: Füzi Izabella

 

Bódy Gábor és Jeles András alkotásai a film és a színház mibenlétét, határait feszegető kérdések elé állítanak. Bódynál a film az analitikus tekintet tárgyává válik, a filmkép a vizuális nyelv szerkezetéről és működéséről árulkodik. Jelesnél a kép a képzeletnek adja át a helyét, hogy így valami titokzatos és varázslatos nem-láthatót jelenítsen meg. A film mindkettőjüknél egy kimeríthetetlen, végtelen bázist képez. A 2006-os „Szunnyadás” című, Erdély Miklósról rendezett szegedi konferencia folytatásaként a 2007. november 8. és 10. között zajló szakmai rendezvény (http://www.jeles-body.hu/) célja a magyar filmtörténet és filmelméleti gondolkodás feltérképezése, elemző-értelmező megközelítése volt. E két alkotó munkáinak egymásra vetítése újabb szempontokkal bővíti a filmművészeti hagyomány és a jelen egymásba kapcsolódó történetének vizsgálatát. Jelen számunkban a konferencia előadásaiból és a kiírt pályázatra beérkezett munkákból válogattunk.

 

Tartalom

Török Ervin: Nyomvétel, túldetermináció és a látvány allegóriái. Gesztusszínház (A harmadik és a Montázs)

Tóth Zoltán János: „Kettős vetítés”. Jeles András: Montázs

Pieldner Judit: Ellenfilmek párbeszéde. Kutya éji dala – Álombrigád

Rumann Gábor: Kísérleti film vagy ars poetica? Az Egy bagatell és aMeghallgatás összehasonlító elemzés

 

Kitekintő

Schuller Gabriella: Bódy Gábor és Jeles András színházi rendezései

Kérchy Vera: Jeles András élő marionettszínháza

Mikola Gyöngyi: A Lomtár metanoiája

 

Diákmunka

Mohácsi Tamás: A Psyché szemiotikai, mítosztörténeti és eszmetörténeti elemzése

Major Zoltán: Jelentésszintek a Nárcisz és Psychében

Pintér Géza: Formanyelvi kísérletek vizsgálata Bódy Gábor Amerikai anzixcímű filmjében

Pazár Sarolta: 3?

 

Recenzió

Fám Erika: Kozmikus nézőpontból

Kovács László: Ugrani fogok tüzekbe, ugrani – Jeles András poétikája

 

Interjú

A kinematográfus jeltudatossága. Bódy Gábor munkásságáról az Egybegyűjtött írások kapcsán Zalán Vincét Füzi Izabella kérdezi