2008
Tavasz [III. évfolyam, 3. szám – Vegyes szám]
Szerkesztő: Füzi Izabella

 

Jelen szám a filmi képenkívüli dimenziójával, valamint a narrativitás értékeivel foglalkozik. Marc Vernet nagyszabású tanulmánya a hiány egy másik alakzatát, a képen kívüli tér egyik formáját elemzi: ez a kamera helye, a képmező nem látható előtere, melyet az innen terének nevez. Számos példán (Asszony a tóban, Halloween, A farkas, Berlin fölött az ég) keresztül elemzi azokat a vizuális összetevőket, melyek révén e térszelet szubjektivizálódik. Írása megkerülhetetlen a nézőpont, az okularizáció, a szubjektív kamera tárgyalásánál. Pascal Bonitzer tanulmánya a filmi tér képen kívüli aspektusát ragadja meg: e términőség bazini (folytonos valóság), burchi (imaginárius tér), baudry-i (az apparátus helye) felfogásának kritikáján keresztül a képmezőn kívüli alapvető idegenségét hangsúlyozza, mely a filmtér megosztottságát, nyitottságát hozza létre.

 

Tartalom

Marc Vernet: Az Innen vagy a kamera tekintete

Pascal Bonitzer: Képen kívüli terek

Füzi Izabella: A narratív film elméletei

Sághy Miklós: A kamera és a tekintetek szerepe Francois Ozon: Kis halálcímű filmjében

Vajdovich Györgyi: Az örkényi groteszk filmen. Fábri Zoltán Isten hozta, őrnagy úr! című adaptációja

 

Kitekintő

Tóth Zoltán János: Egzotikum és allegória (Korniss Péter: Leltár)

 

Diákmunka

Dávid Anett: Peter Greenaway, avagy színház és film „határtalan” határai

 

Recenzió

Tóth Zoltán János: 112 év, 800 oldal. Kristin Thompson – David Bordwell: A film története.