2008
Ősz [IV. évfolyam, 1. szám – Vegyes szám]
Szerkesztő: Füzi Izabella

 

A vizuális kultúratudomány szó-kép-test-médium fogalmainak összefüggéseit körüljáró tanulmányok mellett a szám változatos témájú írásokat közöl a filmelemzés, a történelmi film és a háborús film kérdéséről. Vernet újabb tanulmánya a hiány alakzatáról, a portré filmbeli megjelenésének kontextusait veszi górcső alá. A hiány alakzatai negyedik fejezetében Vernet a ’40-es évek amerikai „gótikus” filmjeinek bonyodalomtípusait vizsgálja. Vajon mi a portré funkciója: egyfajta felettes énként elsorvasztja a női szereplőt vagy éppen zsákmányként eleveníti meg? A tanulmány arra is kitér, miféle nézői igényeket elégítenek ki ezek a portrés filmek.

 

Tartalom

Jonathan Bignell: A részlettől a jelentésig. A Sivár vidék (Badlands, Terence Malick, 1973) és a mozgóképi artikuláció

Marc Vernet: Holtlelkek portréja

Tóth Zoltán János: A történelmi film retorikája

Attila Kiss: Cinematographical Anatomy: Gábor Bódy’s Stage of Consciousness

Zsolt Győri: Churchill as “Film Critic” – The Politics of British War-Cinema

 

Kitekintő

W. J. T. Mitchell: Az kimondhatatlan és az elképzelhetetlen. Szó és kép a terror idején

Hans Belting: Kép, médium, test: az ikonológia új megközelítésben

 

Diákmunka

Békés Izabella: Crash art

Huszár Linda: Egy filmszerűtlen film: Derek Jarman: Wittgenstein