2007
Tél [II. évfolyam, 2. szám – Vegyes szám]
Szerkesztő: Füzi Izabella

 

A szám több tanulmánya is a pszichoanalitikus filmelmélet magyarázó értékével, metodologiájával, elméleti hátterével foglalkozik. A pszichoanalízis meglátásait a kognitív megközelítéssel szemben élezve ki, újra napirendre kerül a film és az álom közti párhuzam, a film fétisjellege, a voyeurizmus stb. A kognitív megközelítést Edward Branigan tanulmánya képviseli a filmi hang tárgyalásában, melyet a (tér-, idő- és mozgás)érzékelés összefüggésében tárgyal.

 

Tartalom

Kovács András Bálint: „Ez csak egy szivar.” A pszichoanalitikus módszer alkalmazásáról a filmelméletben

Dragon Zoltán: „Ez nem mindig csak egy szivar”. Széljegyzetek Kovács András Bálint „Ez csak egy szivar” című tanulmányához

Pólya Tamás: Tudományfilozófia és kognitivizmus

Török Ervin: Szküllák, Karübdiszek

Pólya Tamás: Égi és földi szerelem. Végletesség, szimbolizáció és tragikum Az íjban és a Failanban

Edward Branigan: Hang, episztemológia, film

Sághy Miklós: A film mediális üzenetének néhány sajátossága

Rusz Sándor: „Legtartósabbak a halott mítoszok!” (Adrian Rudomin: A harag napja)

 

Kitekintő

Tatai Erzsébet: Eperjesi Ágnes: Családi album. Sztereotípiák a kortárs művészetben és vizuális kultúrában

 

Taní-tani

Alexander Sesonske: Idő és nyelvtani idő a filmben

 

Diákmunka

Pécsi filmes hallgatók Aoyama Shinji Rögeszméjéről

 

Recenziók

Fogarasi György: Kísértő közelség: a televízió példája

 

Digitális

Kovács Ágnes Zsófia: „Nagy dolog látni tudni”. A Vizuális és irodalmi narráció című BA tananyag bemutatása