2007
Tavasz [II. évfolyam, 3. szám – Vegyes szám]
Szerkesztő: Füzi Izabella

 

Török Ervin Az individualitás kérdése Kafka és Welles Perében című tanulmánya azt vizsgálja, hogy miben áll az a fordítás, amelyet Welles A per című filmjében elvégez. Miként írja át az individualitás témáját, miként vázolja a szimbolikus dimenziója és az individualitás közötti viszony kafkai problémáját? Tóth Zoltán János írása szerint a fétis képi természete legkoncentráltabb módon a pornográf képen keresztül mutatható meg, hiszen a vizuális élvezés előfeltételeként adódó ideológiai, pszichés, társadalmi eredetű fixációk, fétisek egymásba fonódó együttese jelenti a pornográfia befogadásának központi mintázatát. Józsa Péter tanulmánya Bergman 1961 és 1969 között készült filmjeinek fő témáit járja körül: az Istennel való párbeszéd lehetetlensége, a halál fölfoghatatlansága, a művészet és a művész mint személy mibenléte, a társas kapcsolatok kiúttalansága, az egyén létét meghatározó „létbevetettség” és az ezzel együtt járó, csak nehezen vagy sehogyan sem artikulálható szorongás.

 

Tartalom

Török Ervin: Az individualitás kérdése Kafka és Welles Perében

Kérchy Vera: Vászontestek és élő babák. A filmi reprezentáció színházi határmezsgyéjén

Tóth Zoltán János: Fétis és kép. Egy paradigmatikus eset: a pornófilm

 

Kitekintő

Kovács Flóra: A színházi nyelv iterabilitása és figurativitása

 

Diákmunka

Józsa Péter: Bergman szerint – rész szerint… Modernizmus és önreflexió Ingmar Bergman filmjeiben 1961-1969

Tóth Andrea Éva: Kivonulás, fény, avagy vászon és celluloid (Szaladják István: Madárszabadító, felhő, szél)

 

Recenzió

Tóth Zoltán János: A háború esztétikája

 

Digitális

Tóth Andrea Éva: A megörökített örökítő