2007
Ősz [III. évfolyam, 1. szám – Vegyes szám]
Szerkesztő: Füzi Izabella

 

A 2007-es őszi Apertúra-számban jelenik meg Marc Vernet A hiány alakzatai című könyvének első tanulmánya. Vernet-t nem a valóságbenyomás illúziója érdekli a filmben, hanem az, ami láthatatlan marad: ami nincs ott, vagy egyszerűen szertefoszlik, vagy meg sem jeleníthető. A hiány képi megjelenítését öt alakzaton keresztül vizsgálja, az egyes esszéket folytatólagosan közöljük az Apertúra következő számaiban. Győri Zsolt Gilles Deleuze filmfilozófiájának kritikai és klinikai olvasata című tanulmánya annak a filmelméletnek a megértésére irányul, amely egy szigorú értelemben vett kép-rendszertanban reflektálni tudja a reprezentáció nyugati gondolkodás gyökeréig visszanyúló modelljének a kritikáját. Juhász Péter Apocalypto-elemzése kísérlet a kulturális antropológia néhány alapvetésének a beemelésére a filmelemzés folyamatába.

 

Tartalom

Marc Vernet: A hiány alakzatai (A láthatatlantól a moziig): A kamerába nézés

Győri Zsolt: Gilles Deleuze filmfilozófiájának kritikai és klinikai olvasata

Juhász Péter: Idegenfilm. Az ábrázolás néhány antropológiai kérdése Mel Gibson Apocalypto című filmje kapcsán

Gyenge Zsolt: Tisztelettudó műfajtalankodás. Lars von Trier és a műfajiság a Hullámtörésés a Táncos a sötétben példáján keresztül

Kiss Gábor Zoltán: Pszichorealizmus és élettörténet (Chris Landreth: Ryan)

Szilvássy Orsolya: Római marionettek (Michele Placido: Bűnügyi regény)

Pieldner Judit: Nem, identitás, (film)elbeszélés. (Virginia Woolf / Sally Potter: Orlando)

 

Kitekintő

Kőhalmi Péter: Erdély Miklós filmesztétikája montázsának tört tükrében – avagy dialektikus zárójelek, mint Erdély mosolyai

 

Diákmunka

Gollowitzer Dóra Diána: Ki beszél? A Hideg napok című film és kisregény narratológiai összevetése

Keller Szilvia: „Narratív párbeszéd”. Susan Orlean Az orchideatolvaj című regényének és Spike Jonze Adaptáció című filmjének összehasonlító elemzése

 

Recenzió

Varga Zoltán: Képregény és film tükröztetése