Erdély Miklós Verziója (1979) – mint ahogy arra a film címe is utal – egy lehetséges változat: például arra, hogyan fordulhatott elő, hogy a Tiszaeszlári perben Scharf Móric, a helyi zsinagóga templomszolgájának fia, apja és közössége ellen hamisan tanúzva az egyik első nagy koncepciós per koronatanúja lett; vagy arra, hogyan lehetséges egyáltalán idegen, akár hazug szavakban saját valóságunkra találni. Awww.verzioverziok.hu oldal egyrészt a Verzió megközelítéséhez nyújt verziókat, másrészt a per további verzióit, azaz művészi feldolgozásait sorakoztatja fel. Az oldal egy, a filmhez kapcsolódó szeminárium terméke. Bár a szeminárium létrejöttének ténye önmagában is izgalmas, de talán érdekesebb lehet az, hogy az oldal felhasználható órák kiindulópontjaként; vagy tekinthető olyan kezdeményezésnek, amelyhez bármikor lehet csatlakozni; esetleg ötletnek arra, hogy milyen projekttermékeket lehet létrehozni egy szeminárium keretein belül.

Az oldal tehát szemináriumi munka (PPKE BTK, Esztétika szak, Bevezetés az esztétikába 2001/2002) során jött létre. Bár szemináriumvezetőként a megbízást egy általános bevezető óra tartására kaptam, amikor bevittem a filmet az első órára, a terv változott. A mű ugyanis annyira megkerülhetetlennek bizonyult, hogy a szemináriumtagok lelkesedése még egy újabb, krediten kívüli félévre is kitartott. E második félév eredménye többek között ez az oldal.

Az oldal a film néhány inter- és intratextuális csomópontját emeli ki, általában gyűjtemény formájában, kevés kommentárral, így könnyen használható órán kivetített segédanyagként. Az egyes feldolgozott csomópontok képezhetik egy-egy foglalkozás témáját. A képi metafora mibenléte vizsgálható a „szoknya-motívum” cím alatt összegyűjtött filmkockák segtítségével;  a történelmi esemény – interpretáció – kulturális emlékezet kérdéskört a „szimbólummá válás”-ra kattintva lehet fölvetni; a tematikus azonosság problémája pedig az „egyéb műalkotások” címszó alatt található művészi feldolgozások kapcsán tárgyalható. Az oldal egyetlen hosszabb írása, amely inkább gondolatébresztő háttér lehet egy, a film verbális kódjainak értelmezésével foglalkozó szemináriumhoz, mint közvetlenül az órán feldolgozandó anyag, a film szövegét képező eredeti – pontosabban az Eötvös Károly által rögzített – vallomás elemzése.  Az oldalon található elemzési szempontok jócskán bővíthetők, annál is inkább, mert ez az anyag – amint az talán az eddigiekből is kitűnt – sokkal inkább az akkori irodalmár érdeklődésemet tükrözi, mint – az azóta sem létező – filmesztétai attitűdömet.
Éppen ezért érdemes lehet az oldalt továbbfejleszteni tanulmányokkal, gyűjteményekkel. Erre az egyik lehetséges megoldás, hogy magát az oldalt bővítjük további témákkal, a másik pedig, hogy egyszerűen összekapcsoljuk a különálló, de témájukban összetartozó site-okat. A cél mindkét esetben az, hogy Erdély Miklós filmjéről egy minél több perspektívát bemutató, akár az órai feldolgozásokat is segítő anyag szülessék.

A szeminárium és a verzioverziok-projekt megvalósulása után 4 évvel, az azokból származó és az egyéb eredetű tapasztalatok birtokában úgy gondolom, érdemes egy szemináriumot projektalapúan működtetni, azaz például a szeminárium anyagából a félév során website-ot létrehozni, és a kész kiadványokat esetleg összekapcsolni. Az ilyen vagy ehhez hasonló célok ugyanis alaposabb munkára buzdítják a hallgatót (és a tanárt), ki-ki könnyebben rátalálhat az érdeklődésének, ízlésének megfelelő feladatra, aminek ráadásul tényleges eredményét is láthatja. A verzioverziok.hu esetében mindez még nem valósult meg, mert például az oldalt nem diák, hanem hivatásos kivitelező készítette (így a Soros Alapítvány támogatása nélkül nem is tudott volna megszületni), és a diákok írásai szemináriumvezetői gyakorlatlanságom és bizonytalanságom következtében nem kerültek kiadható állapotba, tehát az oldal teljes egészében tanári munka lett. A verzioverziok.hu tehát nem tekinthető a projektalapú szemináriumvezetés szempontjából igazán sikeres munkának, hasznos lehet azonban további projektek alapjaként, illetve órai segédanyagként a filmmel vagy esetleg a perrel foglalkozók számára.

 

 

Erre a szövegre így hivatkozhat:

Blaskó Ágnes: A Verzió (a)verziói - verzioverziok.hu: weboldal egy filmről. Apertúra, 2006. tél. URL:

https://www.apertura.hu/2006/tel/blasko-a-verzio-averzioi-verzioverziok-hu-weboldal-egy-filmrol/