menu
 
Pólya Tamás – Kapronczai Erika: A vizuális reflexivitás kognitív elméletéhez
jegyzetek irodalomjegyzék képek szerző linkek nyomtatás

 

Pólya Tamás

Pólya Tamás a Pécsi Tudományegyetem Filmtudományi és Vizuális Kultúra Szemináriumának tanársegédje, illetve a BME/PTE Kommunikáció Doktori Program abszolutóriumot szerzett hallgatója. Doktori disszertációjának címe: The effect theory of meaning. A cognitive pragmatic approach to the constitution of meaning in verbal interaction. Érdeklődési területei: a személyközi és a nem verbális kommunikáció, vizuális szemiotika, a film interdiszciplináris megközelítési lehetőségei. Több, kognitív elkötelezettségű pragmatikai-kommunikációelméleti és szemiotikai tanulmány szerzője, illetve Tarnay László mellett másodszerzője a Specificity Recognition and Social Cognition c. kötetnek (Frankfurt am Main, New York, Oxford: Peter Lang Verlag, 349 p.).

E-mail: tompolya@gmail.com

 

Kapronczai Erika

Kapronczai Erika a PTE BTK Mozgókép Tanulmányok Központ esztétika - filmelmélet és filmtörténet szak III. évfolyamos hallgatója, több amatőr fesztivál-díjas film rendezője. Érdeklődési területe: a filmképi síkszerűség-jelenség paraméterei, funkciója, kulturális, biológiai és pszichológiai bázisa az alkotói és befogadói oldalról. 

E-mail: kapronczai@gmail.com

 

 

 
kezdőlap | cikkek beküldése | hírlevél | szerzői jogok | impresszum