2006
Tavasz [I. évfolyam, 3. szám – Vegyes szám]
Szerkesztő: Füzi Izabella

 

Pólya Tamás és Kapronczai Erika többnyire a távol-keleti filmekből vett, több mint ötszáz filmkockával illusztrált tanulmánya a következő kérdésekre keresi a választ: Melyek a filmi reflexivitás vizuális megjelenítési formái? Mennyiben kultúrspecifikus a reflexivitás észlelése? Hogyan járul hozzá ehhez a film képszerűsége? Mary Ann Doane a film hangját vizsgáló írása szerint ahogy a hangnak egy adott testhez, a testnek is egy adott térhez kell kapcsolódnia. A film által létrehozott fantazmatikus vizuális teret kiegészítik azok a technikák, melyeknek célja, hogy a hangot térbelivé tegyék, lokalizálják, mélységet adjanak neki, és ezáltal valóságossá tegyék a szereplőket.

 

Tartalom

Pólya Tamás – Kapronczai Erika: A vizuális reflexivitás kognitív elméletéhez

Dragon Zoltán: A lehetetlen valósága, avagy a filmi narratíva tere – a valóság benyomásától a borromei kötésig

Vajdovich Györgyi: A képpel felülírt szöveg. Makk Károly Macskajáték-adaptációja

Mary Ann Doane: A film hangja: test és tér artikulációja

 

Kitekintő

Ungvári Zrínyi Ildikó: Tér és látvány: a város színháza

 

Diákmunka

Gollowitzer Diána: Kugli, Al-Kaida, Ronald McDonald (Michael Moore: Kóla, puska, sültkrumpli)

Szarvas Szilárd: Scorsese Bikájának belső harcai

 

Recenzió

Némedi Andrea: A populáris film dramaturgiája. Adalék a mai magyar közönségfilm hollywoodi receptjéhez

 

Digitális

Müllner András – Bocsor Péter: Rövid (kritikai) bevezetés a hipertext témájába a Fuharosok című CD-ROM kapcsán