2006
Ősz [II. évfolyam, 1. szám – Pszichoanalitikus filmelméletek]
Szerkesztő: Füzi Izabella

 

Nem pusztán szimbolikus jelentősége van annak, hogy a 19-20. század küszöbén a gondolkodásunkat és a látásunkat meghatározó két új szemléletforma egyidőben jelent meg. A film és a pszichoanalízis – megjelenésükkor – a művészetek, illetve a tudományok peremterületén foglaltak helyet. A századforduló bölcseletének egyik legnagyobb kihívását éppen  ezen új  tapasztalásformák és az azokhoz való hozzáférés artikulálása jelentette. Walter Benjamin az „optikai tudattalan” fogalmában vonta össze e két területen megjelenő kérdéseket: a kamera nem pusztán az emberi szemet tökéletesítő, azt kiegészítő technikai invenció, hiszen a filmezés technikai apparátusa a reprezentáció egy újabb dimenzióját nyitotta meg a nézők számára. A filmnek az emberi észlelést átalakító-átíró karakterét Benjamin a tudattalan dimenzióját feltáró pszichoanalízishez hasonlította: „Az optikai tudattalanról csak a kamerán keresztül szerzünk ismereteket, ahogyan az ösztönös tudattalanról a pszichoanalízis segítségével.”

 

Tartalom

Jean-Louis Baudry: A filmi apparátus ideológiai hatásai

Dragon Zoltán: Merre tovább? A pszichoanalitikus filmelmélet útjai a huszonegyedik században

Slavoj Zizek: Szeressem felebarátomat? Köszönöm, nem!

Kiss Attila Atilla: Felületkezelés. A Crash szemiográfiája

Laura Marcus: Álom és kinematografikus tudat

Kérchy Vera: Vászon-anyaság. A Persona (szét)olvashatatlanságáról

 

Kitekintő

Mikola Gyöngyi: Belépés az ördögi körbe

 

Taní-tani

Kiss Csilla Sára: A cseh új hullám és Bohumil Hrabal prózája (Juraj Herz: A hulladékgyűjtőben és Jirí Menzel: Szigorúan ellenőrzött vonatok)

 

Diákmunka

Pataki Katalin: Titkok és burkok. Hitchcock Londoni randevú című filmjében

Hajdú Richárd: Felnézek és lenézek. Szédülés Alfred Hitchcock A Manderley-ház asszonya című filmjében

 

Recenzió

Papp Orsolya: A végtelenben összefutó párhuzamosok

 

Digitális

Dragon Zoltán: Lacani Tünetek: Lacan.com és a Symptom