menu
 
Celestino Deleyto: Fokalizáció a filmi elbeszélésben
jegyzetek irodalomjegyzék képek szerző linkek nyomtatás
 1. Astruc, Alexandre: Naissance d’une nouvelle avant-garde: la caméra-stylo. Écran français 1948. márc. 30. 144. szám. Magyarul: Egy új avantgarde születése: a kamera mint töltőtoll. In Fejezetek a filmesztétikából. Kép-Mozgókép-Kultúra. Budapest, Múzsák, 134-137. o.
 2. Aumont, J. et al.: Esthétique du film. Paris, Fernand Nathan, 1983.
 3. Bal, Mieke: Narratology. Introduction to the Theory of Narrative. Trans. Christine von Boheemen. Toronto, Buffalo, London, The University of Toronto Press. 1985 (1980).
 4. Bazin, André: Que-est-ce que le cinéma? 4 kötetben. Paris, Editions du Cerf, 1958-65. Magyarul: Mi a film? Budapest, Osiris, 1995.
 5. Benveniste, Emile: Problems in General Linguistics. Coral Gables, University of Miami Press, 1970. Részletek magyarul: Szubjektivitás a nyelvben. In A posztmodern irodalomtudomány kialakulása – Szöveggyűjtemény. Szerk. Bókay Antal, Vilcsek Béla, Szamosi Gertrud, Sári László. Budapest, Osiris Kiadó, 2002, 59-64. o. 
 6. Bordwell, David: Narration in the Fiction Film. Madison, The University of Wisconsin Press, 1985. Magyarul: Elbeszélés a játékfilmben. Budapest, Magyar Filmintézet, 1977.
 7. Bordwell, David és Thompson, Kristin: Film Art. An Introduction. New York, Alfred A. Knopf, harmadik kiadás, 1986.
 8. Branigan, Edward R: Point of View in the Cinema. A Theory of Narration and Subjectivity in Classical Film. Berlin, New York, Amsterdam, Mouton, 1984. Magyarul részletek: Metaelmélet. Metropolis, 1998. 2. szám.
 9. Cohn, Dorrit: Transparent Minds. Princeton, New Yersey, Princeton U. P, 1984. Részletek magyarul: Dorrit Cohn: Áttetsző tudatok. Ford. Cseresnyés Dóra. In Az irodalom elméletei II. Szerk. Thomka Beáta. Pécs, Janus Pannonius Tudományegyetem – Jelenkor Kiadó, 1996, 81-195. o.
 10. Genette, Gérard: Figures III. Paris, Editions de Seuil, 1984. Részletek magyarul: A fikció aktusai. Ford.: Szekeres András. Literatura 1991/1999. 81–94.; és Az elbeszélő diszkurzus. In Az irodalom elméletei I.Szerk. Thomka Beáta, Pécs,  Jelenkor Kiadó, 1996.  61-98. o.
 11. Genette, Gérard: Nouveau discours du récit. Paris, Editions de Seuil, 1984.
 12. González Requena, Jesús (szerk.): Enunciación y punto da vista. Contracampo. Verano-Otoňo.1987.
 13. Jost, François: Narration(s): en deça et au delá. Communications 1983.
 14. Kawin, Bruce F.: Mindscreen: Bergman, Godard and First-Person Film. Princeton, New Jersey, Princeton U. P, 1978.
 15. Kozloff, Sarah: Invisible Storytellers. Voice-over Narration in American Fiction Film. Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1988.
 16. Mitry, Jean: Esthétique et psychologie du cinéma.  Paris, Éditions Universitaires, II. Kötet, 1965. Magyarul: A film esztétikája és pszichológiája.Budapest, Magyar Filmtudományi Intézet, 1976.
 17. Monaco, James: How to Read a Film. New York, Oxford U. P, 1977.
 18. Rimmon-Kennan, Shlomith: Narrative Fiction. Cotemporary Poetics. London, Methuen, 1983.
 19. Tolton, C. D. E.: Narration in Film and Prose Fiction: A Mise au point. The University of Toronto Quarterly. 1984. 3. 264-82. o.
 20. Vitoux, Pierre: Le jeu de la focalisation. Poétique. 1982.

 

 
rólunk | cikkek beküldése | hírlevél | szerzői jogok | impresszum