2005
Ősz [I. évfolyam, 1. szám – Adaptáció, varrat, fokalizáció]
Szerkesztő: Füzi Izabella

 

Az Apertúra filmes folyóirat 2005 őszén indul útjára Szegeden az ország filmes programjainak közös vállalkozásaként. Megalapításának az az egyik célja, hogy a magyarországi filmtudományos diskurzusba bekapcsolódva olyan fórumként működjön, mely elősegíti a hallgatók, oktatók és kutatók párbeszédét. A szegedi bölcseleti iskola hagyományaiból következően is a folyóirat legerősebb profilja a filmelméleti-kritikai megközelítés. Az Apertúra első száma a posztstrukturalista filmelméletek megközelítésmódjait járja körbe. A pszichoanalitikus elmélet nagyhatású fogalmi kereteit kialakító klasszikus szövegek fordításait közli, valamint eredeti írásokon, szövegelemzéseken keresztül demonstrálja a fogalmak és szempontok alkalmazhatóságát.

 

Tartalom

Adaptáció

Dragon Zoltán: Tennessee Williams Hollywoodba megy, avagy a dráma és a film dialógusa

 

Varrat

Kiss Attila Atilla: Varratszedés. Egy Aranysárkány-adaptáció adaptációja

Daniel Dayan: A klasszikus film mesterkódja

William Rothman: A „varratrendszer” ellen

 

Fokalizáció

Celestino Deleyto: Fokalizáció a filmi narratívában

 

Kitekintő

Németh Borbála: Che Guevera színeváltozása. Hajnóczy Péter: Az unokaöcscímű elbeszélésének és Kelemen Károly: Appropriation című fényképének érintkezései

 

Diákmunka

Hertlik Balázs: Fredy Krüger – a slasher ikon. A Rémálom az Elm utcában műfaji elemzése.

Varga Zoltán: A félelem órái. A klasszikus és a kortárs thriller összevetése A félelem órái két verziója alapján

 

Recenziók

Török Ervin: A sokarcú (késő)modern film. Gelencsér Gábor: Más világok. Filmelemzések. Budapest, Palatinus, 2005.

 

Digitális

Kiss Attila Atilla: Titus Andronicus CD-ROM